ETTEVÕTTEST

Meis on sisu aastast 1992

A-Kaabel kaubamärk on Baltikumi turul olnud juba aastast 1992. Alates 2005 aastast on A-Kaabel OÜ Eesti kapitalil tegutsev tehnoloogiaettevõte, kelle koduturuks on küll Eesti, kui töid ja partnereid teenendatakse vajadusel üle Euroopa. A-Kaabel OÜ on tänaseks tehnosüsteemide projekteerimist, ehitust ja hooldust pakkuv ettevõte. Meie peamisteks klientideks on võrguoperaatorid, ehituse peatöövõtjad, tootmisettevõtted, riigiasutused, pangad. A-Kaabel alustas 1992 aaastal arvutivõrkude paigalduse teenuse pakkumisega. Paljud tänapäeval nn. “heaks tavaks” saanud arvutivõrkude kaabelduse paigaldusmeetodid on just A-Kaabel OÜ-s omal ajal juurutatud. Olime ühed esimesed, kes alustasid andmesidematerjalide müügi ja -paigalduse teenuse osutamisega Eestis. Samuti oli A-Kaabel OÜ esimene, kes tõi Eesti turule mõiste “arvutivõrkude sertifitseerimine”. Kõik see on aidanud meil olla Eesti turul innovatiivsete ja edukate firmade seas. Tänaseks üritame innovatsiooniga sammu pidada paljudel einevatel aladel. Meie suurimaks kireks on erinevate süsteemide integreerimine ühistesse haldussüsteemidesse. Sellest johtuvalt tuntakse meid tugeva partnerina andmehoidlate projekteerimise, ehituse, monitooringkeskuse ja 24/7 hoolduspartnerina. Tänaseks olema arendanud seadmeid ja tarkvara millega saame jälgida süsteemide parameetreid, ennetada rikkeid, teha klientidele ettepanekuid süsteemide energiaffektiivseks käitlemiseks. Peame oluliseks pakkuda oma klientidele terviklikke, toimivaid ja tulevikukindlaid süsteeme, mis tagavad kasutajale jätkusuutliku ja kasutajasõbraliku tehnilise lahenduse ning enegriaeffektiivse tehnosüsteemide haldamise.

30a kogemust

25a garantii

about-companie-img

Missioon: Hea mainega, kvaliteetset teenust pakkuv ettevõte, kelle koduturuks on Eesti Vabariik. Olles avatud uutele lahendustele ja läbi pidevale arendustegevusele soovime oma klientidele pakkuda terviklikke, toimivaid ja tulevikukindlaid integreeritud tehnilisi lahendusi kinnisvara-, kaablitaristu- ja ehitussektoris.

Visioon: Olla hea mainega jätkusuutlik tööandja. Oma proffessionaalse meeskonnaga püsida Eesti turul ala edukate ettevõtete hulgas. Koostöös oma partneritega pakkuda konkurentsivõimelist teenust, kus peame oluliseks hinnata kliendivajadusi ja võimalusi, ning sellest lähtudes pakkuda parimaid lahendusi.

about-companie-img
MEIE
PÕHIVÄÄRTUSED
INNOVAATILISUS

Oleme avatud uuenduslikele ja kaasasaegsetele innovatiivsetele lahendustele

AUSUS

Oleme ausad oma tegevustes ja inimestevahelises kommunikatsioonis

HOOLIVUS

Oleme sõbralikud, vastutustundlikud ja tähelepanelikud oma suhtumises

USALDUSVÄÄRSUS

Peame kinni oma lubadustest ja tagame usaldusväärseid tulemusi

KESKKONNAHOOLIVUS

Anname oma panus elukestva ja jätkusuutliku keskkonna säilimisse

Hea äritava eesmärgiks on koondada ning kirjeldada olulisemad põhimõtted, millest lähtuvalt meie töötajad ja koostööpartnerid on kohustatud oma tegevuses juhinduma. Hea äritava moodustab osa meie pikaajalisest äristrateegiast. Me eeldame igas olukorras oma töötajatelt ja koostööpartneritelt ausat, eetilist ning seadusekuulekat käitumist. Oma tegevuses juhindume ning meie hea äritava on koostatud juhindudes siseriiklikest ning rahvusvahelistest suunistest ja põhimõtetest, sealhulgas Finantsinspektsiooni Hea Ühingujuhtimise tavast ja OECD juhistest rahvusvahelistele ettevõtetele, samuti ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtetest.

MIKS TÖÖTADA
A-KAABLIS?
why-work-image

MEIE

Oleme pühendunud looma inspireerivat ja toetavat töökeskkonda, kus meie töötajad saavad areneda. Meie ettevõttekultuur rajaneb avatud suhtlemisel, koostööl ja austusel ning me usume, et meeskonnatöö ja heaolu on edu alustalad.

why-work-image

Toetav töökeskkond

Meie eesmärk on luua keskkond, kus iga töötaja tunneb end teretulnuna ja väärtustatuna. Me hoolime oma töötajate heaolust ja tagame, et nad saavad vajadusel tuge ja toetust.

why-work-image

Arenguvõimalused

Pakume mitmekesiseid karjäärivõimalusi ja toetame töötajate arengut. Meie juures on võimalik õppida ja arendada oma oskusi ja teadmisi.

why-work-image

Töö- ja eraelu tasakaal

Me hindame tasakaalu töö ja eraelu vahel ning pakume paindlikke töötingimusi, mis võimaldavad meie töötajatel saavutada tasakaalu ja heaolu eraelu, hobide ja töö vahel

why-work-image

Tunnustamine ja motivatsioon

Me hindame ja tunnustame oma töötajate saavutusi ning pakume motiveerivaid tasustamis- ja premeerimissüsteeme. Meie eesmärk on luua inspireeriv töökeskkond, kus iga töötaja tunneb end motiveerituna ja kaasatuna.

come-to-work-img
TÖÖPAKKUMISED

TULE TÖÖLE!

Ootame pidevalt oma meeskonda harituid ja aktiivseid inimesi, erinevatele ametikohtadele. Tule räägi, millega saaksid meile kasulik olla ning teeme selle koostöös teoks!