SIDEVÕRKUDE EHITUS

communication-network-img

Oleme spetsialiseerunud valguskaabli trasside projekteerimisele, ehitusele ja hooldusele. Pakume kvaliteetseid ja usaldusväärseid lahendusi, mis vastavad kõrgetele võrguoperaatorite nõuetele kiireinterneti ehituseks elurajoonides või andmekeskuste vahele. Rakendame uusimaid tehnoloogiaid ja meetodeid, et tagada kiire ja efektiivne trasside ehitus. Teeme koostööd enamuste Eesti suuremate võrguoperaatoritega. Meie poole võib alati pöörduda, ka juhul, kui on soov kahe hoone, sidekeskusem vms väiksema valguskaabli paigaldusega.

1. Trasside rajamine avatud ja kinnisel meetodil.
2. Võrguoperaatorite trasside ümberkandmine uutesse asukohtadesse.
3. Valguskaablite remont, jätkude paigaldus.
4. Liitumiskaablite paigaldus ja liitumine operaatorvõrkudega

Küsimuste korral:

e-mail: myyk@akaabel.ee
tel: +3726661234
mob: +37255562044

.

communication-network-img

Meilt leiab omale sobiva lahenduse nii era- kui äriklient. Teostame sidetrasside ehitust kortemajades, ärimajades, uusehitustel ja tootmisettevõtetes. Kui tekivad probleemid sidevõrkudes saab meilt tellida võrgu mõõdistustöid. Kaardistame olemasoleva võrgu ja esitame mõõdistusprotokollid. Paigaldatud süsteemidele annama kuni 25 aastase süsteemigarantii.

1. Vask ja optika kaablite paigaldamine.
2. Valguskaablite jätkamine – keevitamine.
3. Valguskaablite otsastamine paneelidesse.
4. Vask ja valguskaablite mõõdistamine.
5. Projektdokumentatsiooni koostamine.
6. Võrguhälvete leidmine ja parandamine
7. Kaablite remont.

Küsimuste korral:

e-mail: myyk@akaabel.ee
tel: +3726661234
mob: +37255562044

ELEKTRIVÕRKUDE EHITUS

communication-network-img

Kesk- ja madalpinge võrkude projekteerimine, ehitus ja hooldus. Teostame alajaamade paigaldust ja sidumist võrguoperaatorite põhivõrguga. Olemsolevate alajaamade remont, hooldus, trafode asendamine uutega. Keskendume kliendikesksusele, et leida parim viis liitumiseks võrguoperaatoritega. Kolmepoolsete lepingutega rajame kliendiootustele vastava lahenduse. Uusehitistele pakume välitrasside rajamist.

1. Trasside rajamine avatud ja kinnisel meetodil.
2. Alajaamade ja liitumiskilpide paigaldus.
3. Tänavavalgustuse rajamine.
3. Kaablite remont ja jätkude paigaldus.
4. Õhukaablite paigaldus.

Küsimuste korral:

e-mail: myyk@akaabel.ee
tel: +3726661234
mob: +37255562044

TUGEV- JA NÕRKVOOLU SISETÖÖD

communication-network-img

Meie sisetööde meeskond pakub tugev- ja nõrkoolu (TNVT) projekteerimise, paigalduse ja hooldusteenuseid. Oleme paindlikud, professionaalsed ja kogenud, pakkudes teile usaldusväärseid lahendusi. Teostame TNVT töid peamiselt büroo- ja tootmishoonetes. Renoveerime olemasolevaid süsteeme, ehitame uusi ja lahendame võimalike süsteemidega tekkinud probleeme.

1.Tugevvoolutööd
2.DALI süsteemide paigaldus ja seadistamine
3.UPS seadmed
4.Andmesidevõrgud
5.Valve-läbipääs
6.Videovalve
7.ATS
8.Helinuds ja konverents.
9.Helismaskeering

Küsimuste korral:

e-mail: myyk@akaabel.ee
tel: +3726661234
mob: +37255562044

SERVERIRUUMID

communication-network-img

Projektimeeskond koosneb tavaliselt püstitatud ülessande keerukusest.

Töökindlus ja energisäästlikus on võtmesõnad tänapäevastes serveriruumides. Enne serveriruumi planeerimist tuleks tähelepanu pöörata tänastele võimalustele (eelarve, ruumilahendus, kliendibaas, jne) ja homsetele vajadustele, võimalikele riskidele ning hilisemale halduskulule. Odav ehituse hind garanteerib kuluka ülalpidamise.

Halduskulu üheks indikaatoriks on näiteks PUE (Power Usage Effectivness https://en.wikipedia.org/wiki/Power_usage_effectiveness ) koefitsent. Kindlasti ei tohiks serveriruumi planeerides alahinnata riske, kuid riskide ülehindamine toob kuluka eelarve.

A-Kaablist projekti tellimisel võite kindlad olla, et ehituskulud on Teie kontrolli all.

Koostöös leitakse eelarvele vastav parim lahendus. Meie spetsialistid on koolitatud mitmete tipptasemel tootjate juures, omame vastaval tegevusalal kogemust pea 20 aastat.

Küsimuste korral:

e-mail: myyk@akaabel.ee
tel: +3726661234
mob: +37255562044

communication-network-img

Seadmete ja nende asukoha valik on serveriruumi planeerimisel olulise tähtsusega. Iga ehitatud ruutmeetri maksumus tuleb ümber arvestada 1U (unit) võimaliku paigaldusarvu kohta. Samas tuleb tagada kasutajale piisav ruum seadme/serverikappide, jahutusseadmete, tugiseadmete paigalduseks, nende hooldamiseks ja vajadusel asendamiseks.

Sisustuse valikul tuleks pöörata tähelepanu sedamete kaalule, ühenduskaablite paigaldusele, laienemis võimalustele (future proof). Läbimõtlemata sisutuse ja seadmete valik teeb serveriruumi hilisema ekspluatatsiooni ebamugavaks. A-Kaabel tooteportfooliost leiab väga palju võimalusi serveriruumide sisustamiseks. Pakume erinevate tootjate seadme/serverikappe, toitelahendusi, monitooringseadmeid, kaabliteede võimalike lahendusi, tõstetud põrandaid, jpm.

communication-network-img

Elektritoite vajaduse kalkuleerimine algab IT seadmetele kuluva koguvõimsuse arvutusest. Tavapärane reegel on IT seadmete võimsus (IT total kw) x1.3 – 1.5. Elektritoite vajadus on otseselt seotud IT seadmete tööks vajalike tugiseadmete elektritarbimisest. Tänapäeval on oluline jälgida, et seadmed oleksid võimalikult energiatõhusad ja seadmete parameetrid vastaksid EU uutele normidele.

Meie abiga saate teha ülevaate olemasolevatest võimalustest ja teeme arvutused lisanduvatest vajadustest. A-Kaabel pakub erinevaid võimalusi oma klientidele serveriruumi energiakulude vähendamiseks. Meie spetsialistide abiga saate projekteerida ja ehitada alates keskpinge liitumispunktist kuni serverite toitesiinideni lahendusteni välja, mis on kombineeritud päikseparkide ja energiasalvestus seadmetega. Elektrivarustuse kindluse tagab piisav liiasus.

communication-network-img

A-Kaabel pakub lihtsatest CRAC/CRAH jahutuslahendustest kuni adiapaatiliste jahutussüsteemideni. Pakume projekteerimist, paigaldust ja jahutussüsteemide hilisemat hooldust. Vabajahutusega kombineeritud külmamasinad annavad Eesti tingimustes kõige parema effektiivsuse ehituskulu ja energiakulu arvestuses.

Seadmed on varustatud autonoomse loogikaga ja topelt seadmestikuga, mis tagavad nõutava N+1 või 2N lahendused. Arvestades tänaseid kõrgeid energiasäästu nõudeid tuleks kaaluda võimalusi serveriruumidest eralduva soojuse kasutamiseks hoone enda või kõrvalhoonete tarbeks.

communication-network-img

Tõstetud põrandad peavad vastama serveriruumidele esitatud kõrgetele nõudmistele, mis võimaldavad püsida jätkuvas vajaduste muutustes. Tugev konstruktsioon tagab tõstetud põranda püstivuse ja kombineeritud põranda ventilatsiooni restidega tagavad vajaliku jahutuse serverikappidele ja tugiseadmetele.

Modulaarne ja paindlik süsteem annab võimaluse planeerida erinevate süsteemide katmise antistaatilste pinnakattega plaatidega, mis on hilisema hooldusvajaduse käigus võimalik lihtsalt teisaldada. eks sõltuvad nende kasutamisvajadustest ja serveriruumi iseärasustest.

communication-network-img

Varutoiteallikad (elektrigeneraatorid, UPSid, energiasalvestid kombineeritud taastuvenergia tootmisega) pakuvad servriruumi kriitilistes süsteemides talituspidevust ja turvalisust. Meie spetsialistide abiga leiab tootevalikust nii nõudlikule kui ka vähemnõudlikule süsteemile sobiva lahenduse.

Pakume laias valikus UPS seadmeid, alates 1kVA ja suuremaid tower tüüpi või modulaarseid kuni 1250kVA lahendusi. Lisaks UPS lahendustele on meil võimalik kombineerida einevaid lahendusi energiasalvestus seadmetega. Kui eelnimetatud seadmed tagavad elektritoite lühiajalistel katkestustel, siis elektrigeneraatorite abil on võimalik tagada elektritoite vajadus pikemate katkestuste ajal.

communication-network-img

Serveriruumi planeerimisel on olulisel kohal riskianalüüs. Riskianalüüs peab vastama mitmele olulisele küsimusele; kuhu ehitada, kuidas ehitada, millised on ohud, jne? Riskide maandamise juures tuleks pöörata tähelepanu järgmistele olulistele teguritele nagu jätkusuutlikus, talituspidevus, usaldusväärsus ja kuidas tagada taasteplaanide olemasolu.

Turvaruumide ehitamine serveriruumide kaitseks on tavapärane suure riskiga piirkondades. Vastavalt nende kaitseomaduste järgi on turvaruumid jagatud klassidesse nende kaitseomaduste järgi: 180min, 90min, 60min, jne. Segi ei tohiks ajada üldehituses tavapäraseks saanud tulepüsivusklassidega. Servriruumide puhul on oluline andmete kaitse ka sooja, korodeeruvate gaaside, vibratsiooni, vee jms vastu. Soojaisolatsiooni kaitseaste tuleks määrata näiteks standardi EN1047-2 alusel.

communication-network-img

Pakume servriruumide monitooringu teenust. Oleme omale loonud monitooringu keskuse, kus jälgime seadmete tööd, võtame vastu häireid ja vajadusel reageerime 24/7. Meie jaoks ei ole oluline, kas tegemist on meie poolt ehitatud või varem juba kasutuses olnud ruumiga.

Monitooring tagab ülevaate olukorrast seadmete tööst, võimaldab jälgida statistikat, energiakulu, mis kõige tähtsam, ennetada potensiaalseid ohte. Kindlasti tuleks tähelepanu pöörata asjaolule, et kaasaegsed seadmed omavad palju loogikat ja parameetrite jälgimise funktsioone seadme põhiselt, seega topelt juhtimise või jälgimisüsteemide ehitus tõstab ehitusekulu.

communication-network-img

A-Kaabel pakub serveriruumide hooldust terviklahendusena. Tagame ehitatud süsteemides kasutatavatele seadmetele hoolduse, mis tagab seadmete pikaajalise talituspidevuse ja ennetame sellega võimalike ohte. Meie monitooringkeskus jälgib seadmete tööd ja kui avastatakse kõrvalekalded reageerime vastavalt kokkuleppele.

TÕSTETUD PÕRAND

communication-network-img

Tõstetud põrandaid kasutatakse mitmel otstarbel erinevates hoonetes ja rajatistes, et saavutada parem juurdepääs juhtmetele, torustikele ja muudele infrastruktuuridele ning luua paindlikum ja funktsionaalsem töökeskkond. Tõstetud põrandaid kasutatakse sageli kontoriruumides, et võimaldada juurdepääsu elektrijuhtmetele, andmesidekaablitele ja ventilatsioonisüsteemidele. Need võimaldavad ka lihtsamat paigutust, kui on vaja ümber korraldada tööjaamade asukohti või muuta ruumiotstarvet.

Nõustamise käigus tuvastame ruumi eripärasused, et viia kokku sobiv põrandatüüp sobiva ruumiga. Tänu erinevatele paneelidele, kattematerjalidele ja karkassidele on tõstetud põrand Nesite piisavalt paindlik süsteem ja tagab disaineritele fantaasia vabaduse.

Müüme ja paigaldame Itaalias toodetud Nesite ja Saksamaal toodetud Lindner`i tõstetud põrandaid.

Nõustamise käigus tuvastame ruumi eripärasused, et viia kokku sobiv põrandatüüp sobiva ruumiga. Tänu erinevatele paneelidele, kattematerjalidele ja karkassidele on tõstetud põrand Nesite piisavalt paindlik süsteem ja tagab disaineritele fantaasia vabaduse.

Müüme ja paigaldame Itaalias toodetud Nesite ja Saksamaal toodetud Lindner`i tõstetud põrandaid.

Küsimuste korral:

e-mail: myyk@akaabel.ee
tel: +3726661234
mob: +37255562044e

communication-network-img

Tõstetud põrandaid kasutatakse sageli kontoriruumides, et võimaldada juurdepääsu elektrijuhtmetele, andmesidekaablitele ja ventilatsioonisüsteemidele. Need võimaldavad ka lihtsamat paigutust, kui on vaja ümber korraldada tööjaamade asukohti või muuta ruumiotstarvet.

communication-network-img

Andmekeskustes (serveriruumid), kus on vaja hallata suurt hulka arvutisüsteeme ja servereid, võimaldavad tõstetud põrandad hõlpsat juurdepääsu kaablitele, jahutuse torustikule ja muudele infrastruktuuridele. Need aitavad kaasa ka paremale õhuvoolule ja jahutusele, mis on oluline arvutite tõrgeteta toimimiseks.

Andmehoidlate põrandate jures on oluline jälgida põranda ühtlast koormuse jaotust, seadmete kaalu, et valida õige koormustaluvusega plaati, tulepüsivus. Meie tootevalikust leiab erineva kattematerjaliga plaate – antistaatilisi, perforeeringuga, tugevndatud, jpt. Meie spetsialistide koostöös valitakse sobivad lahendused olenevalt ruumi tehnilistest nõuetest.

communication-network-img

Kontrolliruumides, näiteks lennujaamade, raudteejaamade või turvaettevõtete juhtimiskeskustes, võimaldavad tõstetud põrandad kiiret ja hõlpsat ligipääsu erinevatele juhtimissüsteemidele, kaablitele ja seadmetele.

communication-network-img

Teadus- ja arenduslaborites, meditsiiniasutustes ja keemialaborites kasutatakse tõstetud põrandaid, et luua paindlikumaid ruumilahendusi, võimaldades samal ajal lihtsamat juurdepääsu torustikele, elektrijuhtmetele ja spetsiaalsetele laboriseadmetele.

communication-network-img

Kaubanduskeskustes ja näituste aladel võimaldavad tõstetud põrandad kiiret ja hõlpsat paigaldust ning demonteerimist näituste, messide või eriürituste korraldamisel. Lisaks võimaldavad need peita juhtmeid ja kaableid, muutes ruumi esteetilisemaks.

VARUTOITEALLIKAD

communication-network-img

UPS-süsteemid tagavad püsiva elektrivarustuse, mis on kriitilise tähtsusega olukordades, kus elektrikatkestused võivad põhjustada andmete kadumist, tööseisakuid või muud negatiivset mõju. UPS kaitseb teie elektroonilisi seadmeid ülepinge, alapinge, lühise ja muude elektririkete eest, pikendades seeläbi nende eluiga ja vähendades hoolduskulusid. Tänu UPS-süsteemidele toimub elektrikatkestuste ajal üleminek võrguelektrilt varutoiteallikale märkamatult, tagades seeläbi sujuva ja katkestuseta töö jätkumise.

A-Kaabel on VERTIV ja DELTA UPS seadmete esindaja ja hoolduspartner Eestis.

Meie spetsialistega koostöös saate valida endale sobiva seadme. Teostame projekteerimisest teostuse ja hooldamisena. Olenemata, kas nende tootjate seadmed on soetatud meie või kellegi teise kaudu.

Küsimuste korral:

e-mail: myyk@akaabel.ee
tel: +3726661234
mob: +37255562044

communication-network-img

Pakume VERTIV (Emerson) 48V alaldeid

48V alaldid on olulised seadmed telekommunikatsiooni- ja andmekeskustes, mis muundavad elektrivoolu -48 volti pingele, mis on laialt kasutusel telekommunikatsiooniseadmetes ja serverites. Need alaldid tagavad stabiilse ja usaldusväärse elektrivarustuse, mis on kriitilise tähtsusega suure jõudlusega võrkude ja süsteemide jaoks.

48V alaldid muundavad tavaliselt 120V või 240V vahelduvvoolu (VAC) sisendpinge -48V alalisvooluks (VDC), mis on sobiv telekommunikatsiooniseadmetele ja muudele seadmetele. Need alaldid tagavad stabiilse väljundpinge ka koormuse muutumisel või võrguhäirete korral.
Stabiilne Elektrivarustus: -48V alaldid tagavad stabiilse ja usaldusväärse elektrivarustuse, mis on oluline telekommunikatsiooniseadmetele ja serveritele, et tagada nende pidev ja häireteta töö.

Kompaktsed ja Efektiivsed: Kaasaegsed -48V alaldid on tavaliselt kompaktsed ja energiatõhusad, võimaldades optimeerida ruumi kasutamist ja vähendada energiakulusid telekommunikatsiooni- ja andmekeskustes.

Ühilduvus ja Paindlikkus: Need alaldid on sageli varustatud mitmesuguste turvaelementidega, sealhulgas lühistekindlad ja ülepingekaitselised funktsioonid, et tagada kaitse elektrihäirete eest.

Küsimuste korral:

e-mail: myyk@akaabel.ee
tel: +3726661234
mob: +37255562044

communication-network-img

Energiasalvestus süsteemid (ESS) mängivad otsustavat rolli energia haldamise ja jätkusuutlikkuse tulevikus. Tõhusa energia salvestamise ja vabastamise abil aitavad need süsteemid luua vastupidavamat, paindlikumat ja keskkonnasõbralikumat elektrivõrku. ESS võimaldab integreerida taastuvenergiaallikaid, nagu päikese- ja tuuleenergia, võrku, salvestades liigset energiat tipptoodmisperioodidel ja vabastades selle kõrge nõudluse või madala taastuvenergia tootmise ajal. Tänu energiatarbimise ja -tootmise kõikumiste silumisele suurendab ESS võrgu stabiilsust ja usaldusväärsust, vähendades elektrikatkestuste ja -kaosede riski. See stabiilsus on oluline kriitilise infrastruktuuri, ettevõtete ja kodutarbijate toetamiseks. ESS aitab energiatootjatel ja tarbijatel vähendada elektrienergia kulusid, salvestades energiat tipptundidel, mil elektri hinnad on madalamad, ja vabastades selle tipptunnil, mil hinnad on kõrgemad, vähendades seeläbi tippkoormuse kulusid.

ESS pakub usaldusväärset varuenergiat hädaolukordade või võrgu rikete korral, tagades pideva elektrienergia varustuse oluliste teenuste, kriitiliste rajatiste ja kodude jaoks. Kuna taastuvenergiaallikate osakaal energia segu koosseisus jätkab kasvamist, võimaldab ESS integreerida ebastabiilseid taastuvaid allikaid võrku, ületades seeläbi nendega seotud väljakutseid, nagu varieeruvus ja ajutisus. Energiasalvestus süsteemid on mitmekülgselt rakendatavad erinevates sektorites, sealhulgas kommertskasutusega ja tööstusrajatistes, kodused päikesepaneelide paigaldused, elektriautod ja off-grid kogukonnad. Kas toetades võrgu stabiilsust, vähendades energiakulusid või võimaldades taastuvenergia integreerimist, mängib ESS olulist rolli jätkusuutlikuma energia tuleviku kujundamisel.

HOOLDUS JA KÄIT

communication-network-img

Pakume büroo- ja tootmishoonetele elektrikäidu teenust.

Küsimuste korral:

e-mail: myyk@akaabel.ee
tel: +3726661234
mob: +37255562044

võta
ühendusT

Küsimuste korral täida kõrvalolev vorm või kirjuta meile aadressil:

    come-to-work-img
    TÖÖPAKKUMISED

    TULE TÖÖLE!

    Ootame pidevalt oma meeskonda harituid ja aktiivseid inimesi, erinevatele ametikohtadele. Tule räägi, millega saaksid meile kasulik olla ning teeme selle koostöös teoks!